Nieuwjaarsreceptie N-VA Zelzate

20 januari 2019 - 11:00 tot 13:00

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 20 januari 2019

BOC Klein Rusland - Schoolstraat 18 - 9060 Zelzate

Van harte welkom van 11 tot 13 uur.

Gastspreker: Kurt Moens, 1ste Gedeputeerde van het proviniebestuur van Oost-Vlaanderen .

De verandering werkt... ook in Zelzate!

Met de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in zicht staan we voor een belangrijk jaar. N-VA rekent op uw steun.
Kom met ons klinken op een gezond en gelukkig 2019. Samen met u blikken we vooruit op wat de toekomst in petto heeft.

Het bestuur van N-VA Zelzate wenst u allen een voorspoedig 2019 en nodigt u graag uit op hun nieuwjaarsreceptie.

Adres: 

BOC Klein Rusland - Schoolstraat 18 - 9060 Zelzate