Busstation Zelzate wordt begin 2018 vernieuwd

Op 12 juli 2017, over deze onderwerpen: N-VA Zelzate, Verkeer en mobiliteit, Openbaar vervoer, Openbare werken, Parkeerbeleid
Ontwerp nieuwe busstation Zelzate

Zelzate - Heraanleg busstation De Lijn en omgeving

De totale vernieuwing van het busstation en omgevingswerken vereisen een investering van afgerond 1,5 miljoen euro.

Busmaatschappij De Lijn zal in totaal 768.000 euro investeren voor de totale vernieuwing van het eigenlijke busstation. Het nieuwe station omvat in hoofdzaak 9 perrons en een nieuw dienstgebouw. Er komt voor de bussen bij elk perron een elektronisch signalisatiesysteem ten behoeve van de klanten.

Voor de gemeente kost het totaal concept 683.000 euro. Als we spreken van het totaalconcept dan spreken we van de heraanleg van een gedeelte van de Westkade met vrijliggend fietspad en de aansluiting op het busstation, de heraanleg van de parking rondom het busstation, de aanleg van een groen lint (gecombineerd voet- en fietspad), de aansluiting op de Oostkade en schuine verbindingsweg ter hoogte van Café Napoleon en het gedeelte uitrusting dat ten laste is van de gemeente (nieuwe bushokjes, zitbanken, vuilnisbakjes, fietsenstalling). Infrax zal ook zorgen voor een laadpaal voor elektrische wagens aan het busstation.

Om budgettaire redenen kunnen we nu nog helaas niet alles uitvoeren. Bij de budgetonderhandelingen begin dit jaar werd overeengekomen dat fase 1 met kostprijs van 220.000 euro en fase 2 voor een bedrag van afgerond 225.000 euro kunnen doorgaan. In het gemeentelijk budget is dus 445.000 euro ingeschreven.

De derde fase, omvattende het groen lint, de aanpassing van de Oostkade en een nieuwe fietsenstalling, komende op een totaalkost van 242.000 euro worden nu nog niet uitgevoerd. De werken die we wel uitvoeren houden rekening met deze latere uitbreiding.

Begin januari vernamen we dat het project in het investeringsbudget van De Lijn was verschoven naar 2018. De Lijn moest blijkbaar een aantal extra dringende projecten uitvoeren en omwille van budgettaire beperkingen werd Zelzate achteruit geschoven. Na lobbywerk via verschillende kanalen hebben we Minister Ben Weyts en De Lijn kunnen overtuigen dat het achteruit schuiven van het dosier van Zelzate geen goede zaak was.

Omwille van de eerdere verschuiving naar 2018 hebben de gemeente, De Lijn en het Studieburo Goegebeur uit Eeklo de voorbije maanden niet verder gewerkt aan het dossier. Vanaf nu is het “alle hens aan dek” om die drie maanden in te halen. We maken ons sterk om de uitvoering nog dit najaar, en zo dit niet haalbaar of opportuun mocht blijken, kort na de winter te kunnen starten. Onze schepen van Openbare Werken Linda Vereecke (N-VA) en schepen van Verkeer en Mobiliteit  Martin Acke (N-VA) zullen er samen met De Lijn alles aan doen om dit project zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. We verwachten om nog voor het einde van 2017 de aanbesteding, de gunning en alle nodige vergunningen af te werken. De effectieve realisatie is dan voor het voorjaar van 2018.

Met de heraanleg van het nieuwe busstation zal ook een nieuwe, vrij ingrijpende  verkeersregeling worden ingevoerd met invoering van eenrichtingsverkeer in de Westkade en de Oostkade, in die zin dat het verkeer in de tegenwijzerzin rond het busstation zal worden geleid. Deze werkwijze zal een gevoelige verbetering met zich meebrengen van de verkeersafwikkeling rond het momenteel zeer problematisch kruispunt Westkade met de R4. Door de scheiding van de verkeersstromen, het sterk verminderen van mogelijke conflictsituaties tussen de autobussen en het autoverkeer en de verhoogde bufferingscapaciteit zal de toestand bij openstaande brug veel verbeteren.

Het spreekt vanzelf dat een goede communicatie met de inwoners bij dergelijk vrij ingrijpend project van groot belang is. Er wordt een minder-plan opgesteld. Tijdens de werkzaamheden zal er een tijdelijke bushalte worden ingericht op de parking Vredekaai.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is