Nieuws

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Economie, Economie en Middenstand, Leegstand, Locale economie, Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

De leegstand van handelspanden neemt bijna overal toe: in België gemiddeld één op de tien. De Vlaamse regering probeert er iets aan te doen door het bewoonbaar maken van leegstaande panden fiscaal te belonen. Ook in Zelzate proberen we dit probleem met bescheiden middelen te bestrijden. En dat lukt …

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur en vrijtijdsbesteding, N-VA Zelzate, Erediensten, Migratie en Integratie

De Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate startte in de Groenstraat een ontmoetingscentrum met gebedsruimte. Dit stuit op veel verzet in de buurt. Vooral op vrijdag is er verkeersoverlast, er werden stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld en er is geen uitbatingsvergunning. Vroeger baatte de …

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: N-VA Zelzate, Schepencollege, Politiek

Frank Bruggeman haalt duidelijk alles uit de kast om in oktober opnieuw burgemeester te worden. De schepenen van de andere partijen krijgen weinig of geen ademruimte meer. Belangrijke informatie wordt achtergehouden of vertraagd. VLD-SD stelt zich in het schepencollege steeds dominanter op en laat …