Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 6 oktober 2019, over deze onderwerpen: Financiën en personeel, Gemeenteraad, N-VA Zelzate

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Zelzate betekent dat concreet 2,33 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Op 16 februari 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, N-VA Zelzate, Afdelingsbestuur, Afdelingsnieuws, Bestuur

Op 15 februari vonden voor N-VA Zelzate de statutair voorziene bestuursverkiezingen plaats. Daarbij verkozen de leden het lokale afdelingsbestuur voor de komende drie jaar. Uittredend afdelingsvoorzitter Noël Geers werd opnieuw unaniem verkozen als afdelingsvoorzitter. Hij zal in die functie worden …

Op 3 september 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid en milieu, Verkeer en mobiliteit, Scholen, Verkeersveiligheid

N-VA Zelzate wenst de schoolgaande jeugd een tof, leerrijk én vooral veilig schooljaar toe. Vandaag start het nieuwe schooljaar. Voor onze kinderen betekent dit een nieuwe uitdaging. Op de weg is het voor deze groep zachte weggebruikers uitkijken geblazen. Zich goed laten zien kan onder andere …

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Economie, Economie en Middenstand, Leegstand, Locale economie, Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

De leegstand van handelspanden neemt bijna overal toe: in België gemiddeld één op de tien. De Vlaamse regering probeert er iets aan te doen door het bewoonbaar maken van leegstaande panden fiscaal te belonen. Ook in Zelzate proberen we dit probleem met bescheiden middelen te bestrijden. En dat lukt …

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur en vrijtijdsbesteding, N-VA Zelzate, Erediensten, Migratie en Integratie

De Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate startte in de Groenstraat een ontmoetingscentrum met gebedsruimte. Dit stuit op veel verzet in de buurt. Vooral op vrijdag is er verkeersoverlast, er werden stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld en er is geen uitbatingsvergunning. Vroeger baatte de …

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: N-VA Zelzate, Schepencollege, Politiek

Frank Bruggeman haalt duidelijk alles uit de kast om in oktober opnieuw burgemeester te worden. De schepenen van de andere partijen krijgen weinig of geen ademruimte meer. Belangrijke informatie wordt achtergehouden of vertraagd. VLD-SD stelt zich in het schepencollege steeds dominanter op en laat …