Leegstand handelspanden valt mee in Zelzate

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Economie, Economie en Middenstand, Leegstand, Locale economie, Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
Vernieuwbouw in het centrum van Zelzate

De leegstand van handelspanden neemt bijna overal toe: in België gemiddeld één op de tien. De Vlaamse regering probeert er iets aan te doen door het bewoonbaar maken van leegstaande panden fiscaal te belonen. Ook in Zelzate proberen we dit probleem met bescheiden middelen te bestrijden. En dat lukt behoorlijk.

Met de regelmaat van de klok duiken in de media alarmerende berichten op in verband met de toenemende leegstand van handelspanden. Vooral de steden klagen hierover. Er is sprake van 1.400 panden in Antwerpen, 500 in Gent, 200 in Oostende: in alle steden staan winkels leeg, in het hele land zelfs één op de tien. De Vlaamse regering probeert er iets aan te doen door het bewoonbaar maken van leegstaande panden fiscaal te belonen. Ook in Zelzate proberen we met bescheiden middelen de handelsleegstand zo goed mogelijk te bestrijden. En dat lukt behoorlijk.

Overaanbod, onrealistische huurprijzen, speculatie, onaangepaste ruimtes, concurrentie van shoppingcentra en e-commerce. Dat zijn de voornaamste oorzaken van leegstand van winkelruimtes. Vele gemeenten proberen de problemen aan te pakken met premies en promoties, ondersteund door een maatregel van de Vlaamse overheid die al enige tijd bestaat. Zo kan je vandaag drie jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen als je een leegstaande winkel ombouwt tot woning. De voorwaarden zijn echter streng. De Vlaamse regering met N-VA op kop werkt aan bijzondere gunstmaatregelen om de leegstand in kernwinkelgebieden te vermijden. Zo zal het wonen boven een winkel fiscaal worden gestimuleerd in een winkelkerngebied en de ombouw van een leegstaande winkel tot woning in een winkelarm gebied.

Zelzate heeft momenteel helaas onvoldoende financiële mogelijkheden voor het toekennen van premies. Dat neemt niet weg dat de voorbije jaren, met provinciale subsidies, door schepen van economie Martin Acke gericht actie werd gevoerd om de leegstaande handelspanden in kaart te brengen en bekend te maken bij potentiële handelaars binnen en buiten de gemeente. Hij gaf ook de impuls om in 2015 het gabarietenplan af te schaffen dat de bouwhoogtes op de Grote Markt sterk beperkte. Die beslissing vertaalt zich vandaag reeds in een stevige golf van vernieuwbouw in het centrum.

Tot slot gaf onze N-VA-schepen ook al de aanzet tot afbakening van de kernwinkelgebieden zodat Zelzate snel op de trein kan springen als de Vlaamse overheid haar nieuwe fiscale gunstmaatregelen invoert.

Hoe zit het nu met de leegstand van handelspanden in de Zelzaatse handelskernen? Een aantal nieuwbouwprojecten in het centrum zijn lopende en enkele zijn binnenkort gepland. Als we die panden buiten beschouwing laten dan hadden we eind april in Zelzate-Centrum 8 leegstaande handelspanden op 122 (6,6%) en in het Zelzate-West 3 leegstaande handelspanden op 30 (10%). In twee van deze laatste drie panden worden momenteel inrichtingswerken uitgevoerd waarmee we op 3% zouden uitkomen.

Besluit: de leegstand van handelspanden in Zelzate valt best mee, mede dankzij de inspanningen van de N-VA.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is