Turkse moskee moet zich in regel stellen

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur en vrijtijdsbesteding, N-VA Zelzate, Erediensten, Migratie en Integratie
Turkse moskee in Zelzate

De Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate startte in de Groenstraat een ontmoetingscentrum met gebedsruimte. Dit stuit op veel verzet in de buurt. Vooral op vrijdag is er verkeersoverlast, er werden stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld en er is geen uitbatingsvergunning.

Vroeger baatte de Turkse vzw Bilal Habesi een ontmoetingscentrum met gebedsruimte uit in een zonder vergunning verbouwd café met zaaltje in de Groenstraat. Nadat bleek dat die verbouwing onmogelijk kon geregulariseerd worden kocht de vzw de site van de vroegere schroothandelaar Bruggeman in de Groenstraat aan het kanaal. De intussen van naam veranderde Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate vzw startte daar opnieuw haar activiteiten zonder over de nodige vergunningen te beschikken.

Deze ontwikkeling stuit op veel verzet in de buurt. Er is verkeersoverlast onder meer door geparkeerde wagens, vooral op vrijdag. Daarnaast nemen de uitbaters het opnieuw niet nauw met de wettelijke regels en nodige vergunningen vereist voor het uitbaten van een ontmoetingscentrum en gebedshuis. Voor een aantal stedenbouwkundige overtredingen werden door het gemeentebestuur processen-verbaal opgemaakt die nog bij het parket in behandeling zijn. Bovendien werden omwonenden in het verleden al geïntimideerd door Turkse bezoekers aan het centrum.

De N-VA erkent de godsdienstvrijheid en draagt die hoog in het vaandel. De islam is in Vlaanderen een erkende godsdienst en moslims moeten dus vrij hun geloof kunnen belijden in aangepaste gebedshuizen. Respect voor andermans geloof of overtuiging veronderstelt dat, op haar beurt, elke geloofsgemeenschap het volste respect heeft voor de gangbare waarden en normen in onze samenleving. In het specifiek geval van Zelzate gaat het over goed nabuurschap, algemeen fatsoen voor en dialoog met de omwonenden met het oog op een vreedzame samenleving.

Het verbouwen en uitbaten van gebouwen met een gemeenschapsfunctie, zonder officiële vergunning, kan niet, ongeacht de bouwheer of uitbater. Daarom vragen wij met aandrang dat de Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate vzw als opdrachtgever zo spoedig mogelijk een officiële aanvraag indient voor een omgevingsvergunning voor de verbouwing en uitbating van een ontmoetingscentrum met gebedsruimte in de Groenstraat.

Constructieve dialoog

Verder pleiten we ervoor dat de opdrachtgever in een constructieve sfeer in dialoog treedt met de buurtbewoners over de concrete plannen voor een moskee in de wijk. Om die dialoog alle kans op slagen te geven moeten alle intimidaties van buurtbewoners door moskeebezoekers onmiddellijk stoppen. Elk geval van overlast door geluid, foutparkeren of overdreven verkeersdrukte brengt het harmonieus samenleven in de wijk in het gedrang en moet worden aangepakt. Bij verdere overlast dient de politie in te grijpen om de rust en openbare orde voor de buurt te vrijwaren.

N-VA Zelzate zal indien nodig haar verantwoordelijkheid nemen en vragen dat het centrum in de Groenstraat gesloten wordt zolang de opdrachtgever niet in orde is met zijn vergunningen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is