Vernieuwing Akker is nagenoeg afgewerkt

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Verkeer en mobiliteit, Openbare werken
Aanleg van de toplaag in asfalt

In de Akker werden de voorbije maanden een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek aangelegd. Er dienden ook een paar pompstations en een drukleiding voor afvalwater worden voorzien. Studiebureau Haegebaert NV uit Jabbeke bereidde het dossier voor.

Zelzate investeerde hiervoor samen met Farys en Riopact 445 000 euro, waarvan 127 000 euro ten laste van het gemeentebestuur. Aangezien de werken op de grens met Wachtebeke gebeurden dienden beide besturen hiervoor een aantal afspraken te maken. Het feit dat Wachtebeke en Zelzate een verschillende elektriciteitsverdeler en waterdistributiemaatschappij hebben vergemakkelijkte de zaak niet.

Begin september organiseerde het gemeentebestuur een infovergadering voor de bewoners. Aannemer Van den Berghe NV uit Verrebroek startte de werkzaamheden op 2 oktober. De werken aan de E34 richting Moerbeke waren toen net beëindigd. Een belangrijk detail want de Akker is een noodweg voor de hulpdiensten richting Wachtebeke en Moerbeke bij problemen op de Expresweg. Bedoeling was om de Akker nog af te werken voor het intreden van de winter.

Het werd een positief verhaal. Dank zij de goede coördinatie van studiebureau, aannemer, nutsmaatschappijen en gemeentebestuur zijn de werken perfect volgens de planning verlopen. Schepen van Openbare Werken Linda Vereecke (N-VA) en schepen van Verkeer & Mobiliteit Martin Acke (N-VA) volgden de evolutie van de werken van nabij.

Toegegeven: we hadden ook geluk met het weer. Na een kleine winterprik vorige week kon de aannemer voorbije maandag en dinsdag profiteren van het zachte weer om het asfalt te gieten. Om kwaliteitsredenen mag dit bij temperaturen onder de 5° C niet meer. Gelukkig maar want zo vermeden we een maandenlange ellende voor de inwoners van de Akker en de Zeestraat.

De komende twee weken zal de rest van de werken worden uitgevoerd: aanvulling van de wegranden, aansluiting op de opritten, testen en in dienst nemen van de pompstations.  Dit moet normaal lukken voor de kerstvakantie. Het doorgaand verkeer wordt die periode nog geweerd maar de inwoners en aangelanden zullen hier slechts beperkte hinder van ondervinden.

Binnenkort kan dit dossier worden afgesloten en kan dit prachtige landelijke polderstraatje weer optimaal worden gebruikt.

Het slecht stukje Akker naar de Kennedylaan werd in 2015 om budgettaire reden niet in het dossier “vernieuwing Akker” meegenomen. Jammer. Schepen van Openbare Werken Linda Vereecke had het college nochtans voorgesteld om ook dit te vernieuwen, maar daar viel nog geen beslissing over.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is