VLD-SD houdt geen rekening met coalitiepartners

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: N-VA Zelzate, Schepencollege, Politiek

Frank Bruggeman haalt duidelijk alles uit de kast om in oktober opnieuw burgemeester te worden. De schepenen van de andere partijen krijgen weinig of geen ademruimte meer. Belangrijke informatie wordt achtergehouden of vertraagd.

VLD-SD stelt zich in het schepencollege steeds dominanter op en laat de schepenen van de andere partijen weinig of geen ruimte.

In maart schorste provinciegouverneur Jan Briers het budget 2018 om een aantal technische redenen. De gouverneur meldde toen ook zijn bekommernis over het overschrijden van een aantal budgetten. Toen schepen Martin Acke daarover om meer uitleg vroeg weigerde de administratie hem na overleg met de burgemeester (bevoegd voor financiën) de nodige informatie te geven.

Moeizaam

Ook het opvragen van de stand van zaken van het dossier van de moskee verliep moeizaam. De administratie wilde maar uitleg verstrekken als de burgemeester en een blauwe schepen erbij waren. De laatste maanden wordt alles in het werk gesteld om N-VA-schepenen zoveel mogelijk tegen te werken.

Democratische controle

Nog erger is het gesteld met de gemeenteraadsleden. Zowel die van de oppositie als van de meerderheid hebben helemaal niets meer in de pap meer te brokken. Sommige beslissingen van de gemeenteraad worden niet eens uitgevoerd. De raadsleden kunnen dit echter zelf niet opvolgen want de verslaggeving van de schepencolleges loopt al meer dan acht maanden achter. Ook hier beginnen we ons de vraag te stellen of dit bewust gebeurt om elke democratische controle onmogelijk te maken.

Op die manier wordt het wel heel moeilijk om ons werk als schepen behoorlijk uit te voeren. Wellicht hoopt burgemeester Frank Bruggeman dat door het werk van de N-VA-schepenen te belemmeren zij de handdoek in de ring zullen gooien. Dan heeft hij het verkeerd voor. Wij blijven ons werk doen en onze verantwoordelijkheid nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is