Gemeenteraad

Verslaggeving uit de gemeenteraad

Nieuws over dit onderwerp

N-VA weigert budget 2017 goed te keuren

Het college van burgemeester en schepenen van Zelzate vroeg op 28 december aan de gemeenteraad om een budgetvoorstel 2017 en bijhorend meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren. Alhoewel zij tot de …

Vaarwel Eddy Wally... slaap zacht.

Eddy Wally is niet meer. Op 6 februari verloor de gemeente Zelzate haar allereerste ereburger. De gemeenteraad van Zelzate besliste op 9 januari 2003 Eduard Van De Walle, alias Eddy Wally, te benoemen …