2,33 miljoen euro extra investeringsbudget voor Zelzate dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 6 oktober 2019, over deze onderwerpen: Financiën en personeel, Gemeenteraad, N-VA Zelzate

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Zelzate betekent dat concreet 2,33 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over (1,91 miljoen euro) én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte (425.000 euro). Dat vernam N-VA gemeenteraadslid Martin Acke van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA-gemeenteraadslid Martin Acke.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Zelzate wil dat de Zelzate met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in de opwaardering van het handelscentrum, veiliger wegen en groenere omgevingen”, vult Martin Acke aan. “In de vorige legislatuur besteedde Martin Acke als schepen van economie heel wat aandacht aan maatregelen om de handelskern van onze gemeente op te waarderen en het centrum aantrekkelijker te maken. Op die manier willen we  de zelfstandigen een duwtje in de rug geven. Deze inspanningen moeten de komende jaren verder worden gezet. De extra inkomsten van Vlaanderen kunnen hierbij zeker nuttig aangewend worden.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is