Leden van N-VA Zelzate verkozen een nieuw afdelingsbestuur.

Op 16 februari 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, N-VA Zelzate, Afdelingsbestuur, Afdelingsnieuws, Bestuur
Het nieuwe partijbestuur van N-VA Zelzate

Op 15 februari vonden voor N-VA Zelzate de statutair voorziene bestuursverkiezingen plaats. Daarbij verkozen de leden het lokale afdelingsbestuur voor de komende drie jaar.

Uittredend afdelingsvoorzitter Noël Geers werd opnieuw unaniem verkozen als afdelingsvoorzitter. Hij zal in die functie worden bijgestaan door nieuwkomer Koen Laenen die meteen promoveert tot ondervoorzitter. Verder zal het partijbestuur bestaan uit de gevestigde waarden Martin Acke, Linda Vereecke, Bernard Goeminne, Herman Herremans, Guido Van Branteghem, Patrick De Graeve en nieuwkomers Rita Geers, Manuel Rufo Molero, Freddy Van Sweeveldt en Frederik Rotthier. Op de eerstvolgende vergadering van het partijbestuur worden intern de diverse functies (secretaris, penningmeester,…) toegewezen.

Tijdens de voorbije zes jaar maakte N-VA deel uit van de bestuursmeerderheid in Zelzate. Daarbij gaven Martin Acke en Linda Vereecke als schepen het beste van zichzelf. Na de verkiezingen kwam N-VA echter in de oppositie terecht. Het partijbestuur zal de ervaring van haar twee uittredende schepenen zeer goed kunnen gebruiken. De twaalfkoppige bestuursploeg neemt zich immers voor om de komende zes jaar in onze gemeente de vinger op de pols te houden.

N-VA Zelzate respecteert de verkiezingsuitslag en geeft de nieuwe coalitie veel krediet. De nieuwe ploeg heeft amper bestuurservaring. Het partijbestuur van N-VA heeft echter vertrouwen in de goede bedoelingen van de nieuwe burgemeester Brent Meuleman en zijn ploeg en reikt sp.a en PVDA de hand. N-VA zal er in de eerste plaats over waken dat de positieve realisaties van de voorbije bestuursperiode worden behouden of afgewerkt. Uittredend schepen Martin Acke biedt daarvoor alle medewerking voor de overdracht van zijn bevoegdheden aan de nieuwe schepenen. De vrees blijft echter dat met de linkse partijen sp.a en PVDA de zware inspanningen van de voorbije zes jaar om de financiën op orde te stellen en de schuldgraad te verminderen teniet zullen worden gedaan. Zelzate kan zich het financieel wanbeleid en de gratis-politiek van de voorgaande coalities van socialisten en liberalen (!) absoluut niet meer veroorloven. Waar nodig zal N-VA Zelzate tegengas geven om de balans in evenwicht te houden. Anderzijds moet het duidelijk zijn dat ook de centrum en rechtse kiezers in Zelzate voldoende moeten gehoord worden. N-VA biedt zich uitdrukkelijk aan als pleitbezorger voor deze inwoners.

Er rust de komende jaren een zware taak op de schouders van Martin Acke. Als enige N-VA-verkozene zal hij vanuit de oppositie de waarden en standpunten van zijn partijbestuur verdedigen als gemeenteraadslid, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en politieraadslid. Martin is intussen 30 jaar politiek actief en is met 24 jaar dienst het langst zetelend gemeenteraadslid in Zelzate. Zijn jarenlange ervaring zal ongetwijfeld van pas komen. Hij stelt die uitdrukkelijk ook ter beschikking van de nieuwe bestuursploeg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is